መንፈስ የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ።

መንፈስ የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ።

Oct 2010 - Nov 2011

መንፈስ የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ።

Sermons in this series